GEOTEKSTIL

Geotekstili u građevinarstvu pokazali su se kao rešenja koja štede novac i znatno poboljšavaju osobine građevine u odnosu na klasične tehnike izgradnje pojedinih vrsta objekata.
Kako se geotekstili ugrađuju u vrlo grubim uslovima i većina oštećenja geotekstila nastaje upravo prilikom njegove ugradnje, najbitnija osobina geotekstila treba biti upravo velika otpornost na oštećenja. Geotekstili će zadržati funkciju u građevini za koju su projektirani i nakon vrlo grubih uslova ugradnje i svih naprezanja prilikom ugradnje.

TKANI GEOTEKSTIL


POLIPROPILENSKI TKANI GEOTEKSTILI

Tkani polipropilenski geotekstili izrađeni su od crnih 100% polipropilenskih smola. Ova serija obuhvata široku paletu geotekstila prikladnih za rešavanje najučestalijih geotehničkih problema. Primenjuju se za učvršćivanje (puteva, nasipa, zidova za zadržavanje, pri izgradnji odlagališta otpada), za filtraciju i odvodnju, kontrolu erozije kao i za odvajanje i zaštitu. Prednosti ovih geotekstila su velika zatezna čvrstoća, malo izduženje, malo "puzanje", dobar faktor trenja sa tlom, mala promena propusnosti usled povećanja opterećenja, visoka apsorpcija i otpornost na kidanje te laka i jednostavna primena.

NETKANI GEOTEKSTIL


POLIESTERSKI TKANI GEOTEKSTILI

Tkani poliesterski geotekstili izrađeni su od 100% poliesterskih smola i zadovoljavaju CE te ISO 9001:2000 standard kvalitete. Dostupni su u velikom rasponu zateznih čvrstoća, od 50 - 600 kN/m. Primenjuju se u izgradnji, na mestima gde je potrebno pojačati stabilnost mekog temeljnog tla ili ukrućivanje. Prednosti ovoga geotekstila su velika zatezna čvrstoća, malo izduženje, malo "puzanje", dobar ugao trenja sa tlom, visoka apsorpcija i otpornost na kidanje a samim tim laka i jednostavna primena.

GEOMREŽE

Izrađene od polimernih materijala kao što su polietilen, poliester i polipropilen odlikuje se velikom zateznom čvrstoćom. Prvobitne geomreže proizvodene su bušenjem rupa u plahti materijala. Danas se takve geomreže rade tzv. postupkom ekstruzije. Danas imamo geomreže od poliesterskih vlakana obloženih polietilenom mnoštvo neprekinutih vlakana spaja se u nit nit se tada tka u uzdužnom i poprečnom smjeru s određenim razmakom između rebara preklopi se dodatno učvršćuju i tada se vrši oblaganje vlakana.

GEOMEMBRANE

Vodonepropusne polimerne prekrivači
sastav: polietilen (97,5%)
ugljenik (2,5%)
UV i toplotni stabilizatori
Namena:
deponije otpada,
lagune,
kanali itd.
Izrađuju se u nekoliko boja
najčešće u crnoj, zelenoj i beloj.
Glavne karakteristike:
visoka otpornost na kidanje i proboj,
izvanredna hemijska otpornost na organske,
i neorganske materije i rastvarača,
lako se spajaju,
vek trajanja geomembrane je min. 10 godina,
dostupne su u različitim debljinama i širinama rolni.

GEOKOMPOZITI

Geokompoziti su geosintetičkii materijali izrađeni od dve ili više vrste geosintetika.
Najčešće kombinacije:
geotekstil i geomreža
dve geomreže
- geomembrana i geotekstila
geotekstila i mineralnih materijala za zaptivanje.
Imaju široku paletu primene, u zavisnosti sa traženim tehničkim uslovima za pojedine građevne konstrukcije.

GEOKOMPOZITI ZA STABILIZACIJU KOSINA

Fleksibilni geosintetik izrađen od mreže za kontrolu erozije spojene sa polipropilenskom geomrežom velike zatezne čvrstoće i male deformabilnosti.
Prostorna struktura geomreže zadržava sloj tla povećava ugao trenja između pokrovnog sloja materijala odlikuje ga velika zatezna čvrstoća i malo puzanje geomreže.

Primena
- kontrola erozije na kosinama velikog nagiba i dužine
- zaštita rubnih područja
- pri zatvaranju deponije otpada
- kod novih deponija otpada
- za rast vegetacije iznad geomembrane

GEOSAĆE

Geosaće je proizvedeno od polietilena (PEHD). Zapaljiva plastika (360°C),
smekšava se na 130°C,nije biorazgradivo Traka imaju izbočine sa obe strane i tačkasto su zavarene ultrazvukom.
Visine zidova saća: 50, 75, 100, 150, 200 mm.
Spojevi su izravnjani u dva reda, 9 spojeva u liniji međusobno udaljenih 340 mm ili prema zahtevu.
Geosaće je dostupno u tri veličine: sa velikim, srednjim i malim saćima

SVRHA I PRIMENA GEOSAĆA

održavanje stabilnosti tla (šumski putevi, peščane podloge)
povećanje otpornost na eroziju i zaštitu od migracije čestica na brdima i padinama.
-Za punjenje: tla s vegetacijom, tla od iskopa, šljunak, kamen ili beton, u zavisnosti od primene.
Za stabilizaciju slabonosivog tla materijal ispune ugrađuje se u geosaće i sabija. Nastaje stabilizirana ispuna koja osigurava raspodelu opterećenja iznad slabonosivog tla.