PRIBOR I ALATI

Mehanička klešta za C prstenove

Idealana za spoljašnu upotrebu i mesta sa težim pristupom. Forma C-Prstenova je prečnik žice od 3mm na jednom i po krugu sa unutrašnjim prečnikom od 16mm. Koriste se za gabione i montažu mreže protiv odrona, ograde, zaštitu bankina i vezivanje armaturne mreže.
Dimenzije – 600 x 130 x 170 mm
Težina – 4,5 kg
Maksimalni kapacitet punjenja– 60 komada
Unutrašnji prečnik posle pričvršćivanja –16 mm

Pneumatska klešta za C prstenove

Za korišćenje ovih klešta potrebno je i upotreba kompresora vazduha.
Dimenzije - 500×330×210 mm
Težina - 6.5 kg
Maksimalni kapacitet punjenja – 130 komada
Unutrašnji prečnik posle pričvršćivanja – 13mm

C prstenovi CL45

C-prstenovi – se koriste za finalno spajanje gabionskih struktura putem mehaničkih ili pneumatskih klešta. Povezivanje C-prstenova sa trakom sprečava rasipanje tokom transporta i rada. Jedan niz se sastoji od 40 prstenova, on smanjuje učestalost opterećenja i omogućava smanjenje vremena i pojednostavljenje rada.