ŽILET ŽICA

Spiralna žilet žica sa klipsama

Spiralna žilet žica sa klipsama je napravljena od toplo pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,5 mm i visoko ugljenisane pocinkovane žice debljine 2,5mm . Svaki spiralni krug je udružen sa tri, pet ili sedam redova žica povezanih klipsama u zavisnosti od prečnika kruga. Ovo određuje razmak između spirala. Klipse su napravljene od toplo pocinkovanog čeličnog lima ili nerđajućeg čelika debljine 1,5 – 2,0 mm. One sprečavaju njeno otvaranje, čak i sa specijalnim alatima. Prečnik kruga se smanjuje od 5 – 10% posle razvlačenja. Upotreba pocinkovanih materijala znatno produžava rok trajanja proizvoda. Prečnik kotura je od 200mm do 900 mm. Najčešći koturi koji se koriste su 450mm, 700mm, 900mm. Dužina spirale je 10 metara. Iako ima čelične žice, žilet žica u spirali se nemože jednostavno preseći kao bodljikava žica , ali se može jednostavno instalirati i demontirati pa se tako omogućava korišćenje iste u više navrata. To je najekonomičnije i efikasno rešenje da zaštiti Vašu imovinu od napada kao što su lopovi, provalnici… Može se montirati u fabrikama, aerodromima, hidroelektranama, termoelektranama, energetskim kompanijama, visoko-bezbedonosni zatvori, bolnice, putevi, domaćinstva, gradilišta, balkoni, krovovi zgrada, brodovi za zaštitu od pirata, luke, fotonaponski parkovi, parkinzi, prozori, na betonskim zidovima i svuda gde je potrebna dodatna zaštita i sigurnost. Može se postavljati na betonskim zidovima, na specijalnim postoljima da visi, da bude ušrafljena ili vezana.

Samostalna žilet žica

Samostalna žilet žica je napravljena od toplo pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,5 mm i visoko ugljenisane pocinkovane žice debljine 2,5mm. Razlika izmedju samostalne žilet žice i spiralne žilet žice je ta što samostalna žilet žica nema klipse koje je povezuju. To znači da oblik rolne nema kontrolu , da se rasteže i da njegova dužina može biti povećana i za četiri do pet puta u odnosu na spiralnu žicu povezanu klipsama. Prilikom otvaranja tačnije razvlačenja rolne određujete sami dužinu iste. Upotreba pocinkovanih materijala znatno produžava vek trajanja proizvoda. Prečnik rolne je od 200mm do 900mm. Najčešći prečnici su 450mm, 700mm, 900mm. Dužina rolne je 20-40 metara u zavisnosti od istezanja. Iako ima čelične žice, žilet žica u spirali se nemože jednostavno preseći kao bodljikava žica , ali se može jednostavno instalirati i demontirati pa se tako omogućava korišćenje iste u više navrata. To je najekonomičnije i efikasno rešenje da zaštiti Vašu imovinu od napada kao što su lopovi, provalnici… Može se montirati u fabrikama, aerodromima, hidroelektranama, termoelektranama, energetskim kompanijama, visoko-bezbedonosni zatvori, bolnice, putevi, domaćinstva, gradilišta, balkoni, krovovi zgrada, brodovi za zaštitu od pirata, luke, fotonaponski parkovi, parkinzi, prozori, na betonskim zidovima i svuda gde je potrebna dodatna zaštita i sigurnost. Može se postavljati na betonskim zidovima, na specijalnim postoljima da visi, da bude ušrafljena ili vezana.